Garanția produselor

Garanția produselor vândute de SC URLOI DISTRIBUTION SRL.

Pentru toate produsele vândute și livrate de către SC URLOI DISTRIBUTION SRL beneficiezi de certificate de garanție conform legislației în vigoare și politicilor comerciale ale producătorilor.

Garanția produselor se soluționează printr-un apel telefonic/e-mail, detalii ce sunt afișate în pagina de contact, urmând apoi programarea și inspectarea dispozitivului de către un specialist la  locația dvs, prin repararea sau înlocuirea produsului/componentei defect/e. 

Garanția este solutionată în maxim 15 zile de la recepționarea produsului în service. 

Condițiile de garanție sunt în conformitate cu Legea 449/2003 si O.G. 21/1992. La solicitarea garanției este necesară prezentarea produsului defect,însoțit de factura fiscala/bon fiscal și certificatul de garanție.

Orice reparare sau înlocuire a componentelor va fi facută în cadrul unei perioade rezonabile de timp, care însă nu poate depăși 15 zile calendarisitice. În acest sens, definiția consumatorului este urmatoarea "orice persoană fizică sau grup de persoane fizice constituite în asociații, care, în cadrul contractelor care intră sub incidenta prezentei legi,acționează în scopuri din afara activității sale comerciale, industriale sau de producție,artizanale ori liberale."

Garanția nu poate fi solicitată pentru:

- Carcase lovite,crăpate,ciobite,consumabile,accesorii ce intra in componența aparatului;

- Componente/piese arse sau plesnite;

- Produsele utilizate în condiții neadecvate (tensiuni de alimentare necorespunzătoare, supunerea la variații mari de temperatura și presiune, șocuri mecanice, manipulare/utilizare incorectă, utilizarea produselor în condiții de umiditate, praf,noxe sau sub acțiunea substanțelor chimice etc.);

- Instalări incorecte, prize fără împământare,pătrunderea de lichide, metale sau alte substanțe în interiorul aparatelor;

- Intervenția neautorizată asupra produselor;

- Conectarea sau deconectarea anumitelor accesorii în timpul funcționării aparatului.


În cazul solicitarii nejustificate de acordare a garanției ne rezervăm dreptul de a cere beneficiarului contravaloarea manoperei de investigare a produsului reclamat ca fiind defect (8 EUR fără TVA / ora, la cursul B.N.R. din ziua investigării).

Bateriile / acumulatorii sunt considerate bunuri perisabile, consumabile care își pierd proprietățile încă din momentul fabricației. Astfel, garanția acestor produse este de 6 luni. Conform Art.16 din Legea nr.449/2003 care reglementează vânzarea produselor și garanțiile asociate acestora, răspunderea vânzătorului este angajată dacă lipsa de conformitate apare într-un termen de 2 ani, calculat de la livrarea produsului. Garanția, conform aceluiași act normativ menționat, Art.19, este obligatorie din punct de vedere juridic pentru ofertant, în condițiile specificate în declarațiile referitoare la garanție și in publicitatea aferentă. 

 Vanzătorul, SC URLOI DISTRIBUTION SRL, garantează împotriva oricărei nonconformități pentru 2 ani.